Möjligheter för ett Natomedlemskap

Motion 2014/15:2351 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

av Finn Bengtsson m.fl. (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheterna för ett Natomedlemskap.

Motivering

Det ökade svenska samarbetet med västvärldens gemensamma försvarsorganisation Nato har under senare tid visat ett växande stöd i folkopinionen. Inte minst den ökade aggressionen från Ryssland med upprepade kränkningar av svenskt luftrum av ryskt stridsflyg i vårt sydöstliga område. Detta parat med Rysslands annektering av delar av Ukraina och den allmänna oro detta skapar även i vårt omedelbara närområde, inte minst Finland, ökar anledningen för Sverige att se över möjligheterna för att ansöka om ett svenskt Natomedlemskap.

 

Sverige är ett för litet land med en för liten egen försvarsförmåga för att enbart lita till den forna doktrinen om neutralitet i fred för alliansfrihet i krig. Av de val som står till buds förefaller en anslutning till den västliga försvarsorganisationen Nato som det enda rimliga för att ytterligare trygga vårt lands säkerhet i händelse av att den oroande säkerhetsutvecklingen vi nu ser fortsätter, vilket på inget sätt kan uteslutas.

 

Att Natos ledarskap under de senare perioderna ansvarats för av först Danmark och nu Norge borgar ytterligare för att en anslutning även för Sverige till denna organisation knappast kan ses som ett vågspel i dagens säkerhetspolitiska läge, snarast tvärtom. Genom att Sverige dessutom genomfört en stor omorganisation av försvaret är det än mer påkallat att denna nya organisation kan ges tid till omställning under skydd av den trygghet som en Natoanslutning kan medföra.

 

Jag önskar därför att riksdagen ger regeringen tillkänna vad som i motionen anförs om att se över möjligheterna för att ansöka om ett svenskt medlemskap i Nato.

 

.

Finn Bengtsson (M)

 

Jörgen Warborn (M)

Annicka Engblom (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)