Minisystembolag

Motion 2014/15:2339 av Finn Bengtsson och Ulf Berg (M)

av Finn Bengtsson och Ulf Berg (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Systembolaget bör ändra sin etableringspolitik och inrätta ”minisystembolag” hos befintliga lokala ombud.

Motivering

Systembolagets etableringspolitik har i hög grad bidragit till en utarmning av de mindre orterna i svensk glesbygd. I de orter som inte har centralortsstatus, och därmed inte någon butik, har butiksdöden slagit hårt.

 

Med den etableringspolicy som Systembolaget har idag tolkar man gällande alkoholpolitiska direktiv så att människor i glesbygd är mera benägna att ådra sig alkoholskador än folk i storstäder. Därför väljer Systembolaget att etablera butiker i dessa områden. Enligt vår mening är detta en mycket förnedrande syn mot en beaktansvärd del av landets befolkning och inte förenligt med de värderingar om likabehandling och alla människors lika rätt inför lagen som i övrigt genomsyrar vårt land. Det är inte heller förenligt med tanken att hela Sverige ska leva.

 

Levande landsbygd

 

I dagens Sverige börjar de små orterna och landsbygden återigen att locka allt fler människor. Barnfamiljer och ungdomar ser i första hand till hur servicen i samhället ser ut: Finns det förskola, skola, affär, post, bensinmackar och ett systembolag i närområdet? Det är i detta sammanhang viktigt att alla slags livsmedel, även alkohol, kan fås på orten. Utan butiker och utan service finns inget levande samhälle och är risken stor att man inte väljer att bosätta sig där.

 

Miljöaspekter

 

Det vore intressant att få veta de miljöskadliga effekterna av att Sveriges gles- och landsbygdsbefolkning åker så långt som kanske ett par hundra kilometer i månaden för att få en flaska vin. De förhållanden som vi redogör för rör inte heller Norrlands inland. I Småland är det på vissa platser en veckas leveranstid för alkohol. Detta är verkligheten för 2 300 invånare i Virserum, om de väljer att använda sig av sitt lokala ombud. Närmaste systembolag ligger i Vetlanda ca fyra mil bort.

 

Systembolaget har ett stort antal ombud runt om i landet. Ombudet har ofta många års erfarenhet av att hantera alkoholhaltiga produkter och är godkända av Systembolaget för att hantera de lagliga aspekterna, såsom legitimationskontroll. Dessutom har de god lokal kännedom om vilka invånare på orten som har alkoholproblem och kan hantera detta.

 

Vi anser att Systembolaget bör ta vara på denna kompetens och utöka sin service till kunderna. Det mest närliggande borde då vara att låta redan godkända ombud hålla ett litet lager med de mest populära varumärkena. Systembolaget bör ändra sin etableringspolitik och inrätta ”minisystembolag” hos redan befintliga lokala ombud.

 

.

Finn Bengtsson (M)

Ulf Berg (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)