Rimliga sociala skyddsnät för utsatta EU-medborgare

Motion 2014/15:2337 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hjälpa utsatta EU-medborgare på ett värdigt sätt.

Motivering

Antalet utsatta människor som tigger för sin försörjning har ökat dramatiskt de senaste åren i Sverige och stora delar av Europa.  Länder i vår närhet har infört olika typer av förbud, vilket gör att problemet sopas under mattan utan att lösas. Den fria rörligheten i EU är en av grundbultarna och är något Sverige fortsatt ska stå upp för. Däremot är det oacceptabelt att medlemsstater i EU inte har rimliga sociala skyddsnät för sina medborgare, vilket gör att deras mest utsatta medborgare tvingas till tiggeri i de andra av EU:s länder.

 

Regeringen bör jobba tillsammans med de andra länderna inom EU för att förbättra skyddet för utsatta EU-medborgare där de kan tas om hand på ett värdigt sätt i det land de befinner sig. Regeringen bör tillsammans med de andra EU-länderna se över möjligheterna till ett system där notan skickas till det land där dessa människor är medborgare. Den fria rörligheten ska inte kunna missbrukas av medlemsländer som vill slippa undan ansvar för sina allra mest utsatta medborgare.  Ett sådant system skulle kunna möjliggöra för tak över huvudet och mat till de människor som befinner sig i andra EU-länder och tigger för sin försörjning.

.

Edward Riedl (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)