Polisen på landsbygden

Motion 2014/15:2336 av Saila Quicklund och Ulf Berg (M)

av Saila Quicklund och Ulf Berg (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att trygga polisens närvaro ute på landsbygden.

Motivering

Alliansregeringen genomförde stora satsningar på polisen och rättsväsendet. Målet om 20 000 poliser uppnåddes under Alliansens tid i regeringen, den andra stora förändringen är den som polisen genomgår under 2015, till en enda nationell polismyndighet för hela Sverige.

 

Oavsett var man bor är tillgången till social service och trygghet viktig. Det är viktigt för de boende ute i landsbygden, där avstånden är lite längre än på andra håll, att tillgången till polisiära insatser är lättillgänglig. Synliga poliser är för många en trygghetsfaktor, något som är viktigt i hela Sverige. Detta för att man i högre grad ska kunna förebygga brott och inte bara utreda begångna brott.

 

Möjligheten att förflytta polisiära resurser över regioner är viktigt för att tillfälliga brottsvågor, ordningsstörande m.m. kan bemötas på ett effektivt sätt. De långa avstånden gör det ibland tidskrävande att komma på plats. Därför är det viktigt att tillgången till polisen samt räddningstjänst och övriga samhällsfunktioner som är viktiga för civilsamhället finns att tillgå inom rimliga tidsramar.

 

Möjligheten att stävja både grövre som mindre grövre brott är viktig. Att polisen i tid hindrar exempelvis rattfyllerister att köra vidare är än mer kritiskt ute i landsbygden där det tar längre tid för polisen att komma på plats.

 

Det är viktigt att alla tillgängliga samhällsfunktioner finns på plats i hela Sverige. Detta för att öka attraktiviteten att flytta till orten, som att känna samma trygghet som människor på annat håll, där tillgången till samhällsviktiga funktioner är lättare att tillgå och avstånden är kortare. Detta bör regeringen ges tillkänna om.

.

Saila Quicklund (M)

Ulf Berg (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)