Förutsättningar för mathantverk

Motion 2014/15:2334 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att länsstyrelser och regioner bör ges ett tydligare uppdrag att stötta svenskt mathantverk.

Motivering

Jämtlands län har en lång tradition med mathantverk som utgör en betydande del av besöken i länet, vid sidan av övriga näringar som bidrar med besök utifrån. Eldrimner, nationellt resurscentrum för mathantverk, är ett sådant exempel.

 

Matturismen är betydelsefull för många delar av Sverige och en god förutsättning för växande företag, speciellt ute på landsbygden. Alliansens satsningar på Matlandet har varit betydelsefull för att lyfta hela Sverige som en matnation, i konkurrens med europeiska stornationer som Frankrike.

 

Fler människor lägger stor vikt vid att köpa mat som är ansvarsfullt framtagen, producerad nära och med höga krav på djurhållning. Trots det är självförsörjningsgraden hos svenskt lantbruk lågt, drygt 50 procent. Import från länder med lägre krav på djurhållning står för en betydande del. Sverige ska dock inte konkurrera med lägre krav på djurhållning, det är viktigt att vi inom ramen för EU-samarbetet får andra länder att anta lika höga regler för djurhållning som Sverige.

 

Ett gott samarbete mellan matproducenter, myndigheter och andra aktörer som har intresse i svenskt mathantverk är viktigt. Det visar sig inte minst i Jämtland i och med arbetet med Eldrimner. Därför är det viktigt att regeringen fortsätter det goda arbete kring svensk mat som Alliansen gjorde, att regionerna ges ett tydligare uppdrag att jobba med frågor som rör det svenska mathantverket.

.

Saila Quicklund (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)