Lokalisering av statliga myndigheter och bolag

Motion 2014/15:2331 av Saila Quicklund och Eva Lohman (M)

av Saila Quicklund och Eva Lohman (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör verka för att fler statliga myndigheter lokaliseras till områden utanför storstäderna.

Motivering

Vikten av att jobben växer till i hela Sverige, är förutsättningen för att människor ska lockas av att stanna kvar i och även återvända till orter som under flera år har kännetecknats av kraftig utflyttning.

 

Tillväxten ter sig olika i olika delar av Sverige, i synnerhet i storstadsområdena i Stockholm, Göteborg och Malmö etc. Att människor flyttar och skaffar sig utbildning och arbetslivserfarenhet på annan ort ska uppmuntras. Det är dock viktigt att det finns möjligheter för dem som önskar att flytta tillbaka till sina uppväxtorter, att tillgången på jobb finns.

 

Många drivs av viljan att kunna flytta tillbaka till sin hemkommun, eller till en annan mindre kommun för att jobba och bilda familj. Varje kommun bär ansvar att skapa goda förutsättningar för det lokala näringslivet att verka och växa sig starkare och skapa fler arbetstillfällen.

 

Staten med dess institutioner kan också här spela en viktig roll. För Moderaterna är hushållningen av skattebetalarnas pengar en högt prioriterad fråga. Kostnaderna för statliga myndigheter och institutioner går att påverka då de kan flyttas till regioner med ett helt annat löne- och kostnadsläge än i exempelvis storstadsregionerna.

 

En allt större utbyggnad av olika kommunikationer, som vägar, järnvägar och bredband, ökar möjligheterna än mer för både företag och statliga myndigheter att kunna lokalisera sig ute i landsbygden, för att bättre kunna ta tillvara på det lokala arbetsmarknadsbehovet som annars riskerar att utarma den.

 

Det är viktigt att ta tillvara på att tillväxtorter ska vara motorer för övriga landet, det statliga effektiviseringsarbetet kan också ta större hänsyn till att hela Sverige kan leva.

.

Saila Quicklund (M)

Eva Lohman (M)

 

Motionen behandlas inte Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12 Återtagen: 2014-11-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)