Power-to-gas - Ett nytt sätt att lagra elenergi

Motion 2014/15:2323 av Ulrika Carlsson i Skövde och Lena Ek (C)

av Ulrika Carlsson i Skövde och Lena Ek (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagring av el och dess biprodukter.

Motivering

Power to Gas är en teknik som utnyttjar el och koldioxid för att framställa syntetisk metan (biogas). I dagens biogasproduktionsanläggningar separeras koldioxiden från rågasströmmen (som innehåller ca 60 % metan och 40 % koldioxid) när den uppgraderas till fordonsgas, vilket gör att metanhalten sedan uppnår ca 98 % renhet. Separationsprocessen är mycket energikrävande och den separerade koldioxiden släpps sedan ut utan att tas tillvara.

 

Med Power to Gas är det i stället möjligt att omvandla koldioxiden till ytterligare metan utan att gå igenom någon separationsprocess. Detta ökar metanproduktionen med upp till 60 % genom att nyttja koldioxiden. Metavind AB har efter många års forskning på KTH en prototypanläggning som kan omvandla biogas-el till fordonsgas.

 

Eftersom det går åt el kan anläggningarna köras när elförbrukningen är låg eller vid överskott av el. Det innebär att man lagrar elen i form av biogas, som kan användas i fordon eller för att köra en generator för elproduktion då det är ont om el (effekttoppar).

 

Mindre elproduktionsanläggningar, (bland annat vattenkraft och vindkraft) har i dag ingen inmatningsavgift upp till 1 500 kW.

 

Nätavgiften och energiskatter är i dag lika stora eller större än elpriset och det omöjliggör denna typ av verksamhet. Därför bör nivåerna ses över.

.

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Lena Ek (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)