Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD)

av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen

2014/15:2317

av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Sammanfattning

Alliansen vill genom Sverigebygget göra historiskt stora och långsiktiga satsningar på infrastrukturen och bostadsbyggande. Vi vill förbättra möjligheterna för arbetspendling och godstransporter genom underhåll och stora investeringar. Bland annat vill vi bygga nya stambanor för höghastighetståg och Förbifart Stockholm.

Vi vill minska transporternas klimatpåverkan genom mer förnybara drivmedel, hög klimatprestanda och effektivare transporter.

Tillgång till bra bredband och mobiltelefoni är viktigt och därför vill Alliansen satsa på dessa två områden.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-11 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)