Öppna svensk ambassad i Tunis

Motion 2014/15:2312 av Sofia Damm (KD)

av Sofia Damm (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förlägga en ambassad till Tunis, Tunisien.

Motivering

Hoppet som tändes i Nordafrika och mellanöstern under den arabiska våren, har omvandlats till osäkerhet och oro. Det syriska inbördeskriget rasar obehindrat och göder extrema våldsgrupper som IS. Libyen har efter Khaddaffis envälde slitits sönder av våld. Egypten lyckas aldrig riktigt ta sig ur diktaturen. De länder som har fred – som emiraten på arabiska halvön – präglas av ett djupt religiöst förtryck.

Men några ljuspunkter finns. En av dem är Tunisien.

Vi minns den unge tunisiern, Mohamed Bouazizi, som försökte tjäna sitt och familjens levebröd genom att från en grönsakskärra sälja sina varor. Myndigheterna förbjöd honom. Framtiden uppfattade han som obefintlig. Och så tände han eld på sig själv. Uppmärksamheten riktades mot alla arbetslösa, svikna och desillusionerade ungdomar i norra Afrika. De sociala medierna blev till väckarklockor, och vreden riktades mot fasansfull maktfullkomlighet och korruption. Den arabiska våren började gry. En månad senare tvingades landets mångårige president Ben Ali att avgå.

Demokratiseringsarbetet har påbörjats i Tunisien. Det nyligen hållna valet har beskrivits som avgörande för ”arabiska vårens” vagga. Det kunde hållas under ordnade former och utan kritik från internationella valobservatörer.

Men demokratin i Tunisien är alltjämt en ömtålig planta. Det är nu vi måste finnas med i det fortsatta demokratiska byggarbetet. Det är nu vi måste vara konkret närvarande.

 

Den socialdemokratiska regeringen stängde i september 2001 Sveriges ambassad i Tunisien. Idag har Sverige ett konsulat i Tunis och en Stockholmsbaserad ambassadör. 

Tunisien och Sverige har haft goda relationer och Sverige skulle ha kunnat göra en bättre insats om ambassaden varit kvar. Det handlar om att medverka i demokratibygge, men det gäller förstås också att skapa förutsättningar för svenskt näringsliv att finnas på plats för att stärka Tunisiens ekonomi och medverka till att arbetstillfällen skapas.

För att bättre kunna följa och stödja utvecklingen i Tunisien bör Sverige därför ompröva sitt ställningstagande att inte ha en permanent svensk ambassad på plats och åter öppna en ambassad i Tunis.

.

Sofia Damm (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)