Värdering av bilförmån vid anskaffning av extrautrustning

Motion 2014/15:2308 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över reglerna för värdering av bilförmån vid anskaffning av extrautrustning.

Motivering

Dagens skattelagstiftning innebär att vid beräkning av bilförmån ska ett fordons extrautrustning beaktas. Det betyder bland annat att exempelvis vinterdäck, motorvärmare och extraljus ska höja förmånsvärdet om inte utrustningen ingår i nybilspriset för bilmodellen.

 

Det är dags att modernisera regelverket. Extramonterad utrustning som bidrar till ökad trafiksäkerhet eller bättre miljö borde undantas från dessa beräkningsregler. Inte minst är det märkligt att vinterdäck ska höja förmånsvärdet med tanke på att vinterdäck numera är ett lagstadgat krav för alla bilar vintertid.

.

Jan Ericson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)