Representation i myndigheternas styrelser

Motion 2014/15:2298 av Hans Unander m.fl. (S)

av Hans Unander m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om representation i myndigheternas styrelser.

Motivering

För att förtroendet för olika myndigheter skall stärkas bör representationen i myndigheternas styrelser ses över. Idag är flertalet av dessa ledamöter inte förtroendevalda. Det kan finnas bra skäl och argument för att det inte enbart ska vara förtroendevalda i styrelserna, men vår uppfattning är att om det är förtroendevalda i större utsträckning så kommer förtroendet att stärkas för flera av myndigheternas styrelser. Som förtroendevald har man ständigt ett intresse att lyssna på sin uppdragsgivare och på medborgarna. Som förtroendevald kan man även bli ifrågasatt på ett helt annat sett än om man är till exempel direktör på någon annan myndighet. Nämnas bör att i till exempel Trafikverkets styrelse finns det idag endast en förtroendevald. Det är också viktigt att de som väljs in i olika styrelser har olika bakgrund, som ålder, kön och att det finns en representation från hela landet. Vi anser att frågan om representationen i myndigheternas styrelser bör ses över.

.

Hans Unander (S)

 

Maria Strömkvist (S)

Patrik Engström (S)

Roza Güclü Hedin (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)