Visstidsanställningar

Motion 2014/15:2294 av Hillevi Larsson (S)

av Hillevi Larsson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om visstidsanställningar.

Motivering

Visstidsanställningar är olika former av tidsbegränsade anställningar, exempelvis provanställning, vikariat, säsongsanställning och allmän visstidsanställning

Huvudregeln enligt lagen om anställningsskydd är tillsvidareanställning, det vill säga fast anställning. Men möjligheterna att göra undantag är stora. Vid allmän visstidsanställning behöver arbetsgivaren inte ens ange något skäl för att tidsbegränsa anställningen.

En tidsbegränsad anställning kan vara ett sätt att få in en fot på arbetsmarknaden, exempelvis via en provanställning eller ett föräldraledighetsvikariat.

Men att under lång tid vara visstidsanställd är som regel mycket negativt för den enskilde. Stress, otrygghet, osäker ekonomi, svårigheter att få lån och bostad är exempel på negativa effekter som är förknippade med osäkra anställningar.

Enligt en TCO-undersökning har 65 000 personer i Sverige haft visstidsanställning hos samma arbetsgivare i fem år eller längre tid.

Sverige har under flera år fått återkommande kritik från EU-kommissionen för att det är möjligt att stapla visstidsanställningar på varandra år efter år utan att det leder till fast anställning, vilket strider mot EU:s direktiv.

Regeringen bör i framtiden överväga att ändra reglerna för staplande av visstidsanställningar för att bekämpa arbetsgivarnas missbruk av systemet och ge arbetstagarna ökad anställningstrygghet.

.

Hillevi Larsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)