Skolresor för gymnasieelever med funktionsnedsättning

Motion 2014/15:2289 av Kerstin Nilsson m.fl. (S)

av Kerstin Nilsson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över regelverket för skoltransporter för gymnasieelever med funktionsnedsättning.

Motivering

Barn med funktionshinder har idag rätt till skolskjuts, oberoende av avstånd, när det gäller grundskola. För barn och ungdomar upphör denna rätt då de studerar på gymnasieskola. Olika kommuner erbjuder dock olika lösningar i form av termins- eller årskort för kollektivtrafik, kontantersättning och i vissa fall skolskjuts.

De unga funktionshindrade som inte har möjlighet att transportera sig med kollektivtrafik hänvisas i stället till färdtjänst för sina skoltransporter. Detta medför ju då betydande merkostnader för den unge och familjen.

Val av skola är viktigt för elever med funktionsnedsättning, och det är då inte alltid den närmast liggande skolan som är bäst utformad eller kan erbjuda de bästa möjligheterna med hänsyn till funktionsnedsättningen. Det bör därför anses skäligt att samhället accepterar och står för de merkostnader som uppstår för transporter till och från gymnasieskolan för dessa ungdomar.

Med anledning av ovanstående bör det ske en översyn av regelverket vad gäller skoltransporter för gymnasieungdomar med funktionshinder.

.

Kerstin Nilsson (S)

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

Carina Ohlsson (S)

Hillevi Larsson (S)

Veronica Lindholm (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)