Samhällsuppdrag till SJ

Motion 2014/15:2283 av Pyry Niemi m.fl. (S)

av Pyry Niemi m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge SJ ett mål om samhällsnytta.

Motivering

Tågtrafiken är en central del av det moderna samhället. Allt fler pendlar och många tar tåget. Väl underhållna spår och utökade kapaciteter kommer vara viktiga i framtiden. Tågtrafiken och tågspåren är en nationell angelägenhet. Staten borde använda sig av SJ mer strategiskt än vad som gjorts de senaste åren.

Under den borgerliga regeringen har regleringsbreven till SJ blivit väldigt kortfattade. Det ställs bara krav på ekonomisk vinst. Men SJ borde ha ett större ansvar än så. I Uppsala län är exempelvis tågstoppen för fjärrtrafik i Tierp, Uppsala, Knivsta, Bålsta och Enköping väldigt viktiga för regionens förutsättningar att växa. De samhällsekonomiska vinsterna med SJ:s tågtrafik är alltså större än vad som syns i bolagets balans- och resultaträkning.

SJ:s mål bör kompletteras om mål med samhällsnytta. Staten måste använda SJ mer strategiskt som ett viktigt verktyg för att säkerställa att tågtrafiken verkligen gör största möjliga nytta för samhället.

.

Pyry Niemi (S)

 

Agneta Gille (S)

Sanne Eriksson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)