RIT-avdrag

Motion 2014/15:2278 av Sofia Fölster (M)

av Sofia Fölster (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att införa ett RIT-avdrag.

Motivering

Tack vare ordning och reda i de offentliga finanserna och en konsekvent arbetslinje är Sverige ett av de länder som klarat finanskrisen bäst. En av alliansregeringens mest lyckade reformer som bidragit till jobbskapande även under krisåren är ROT- och RUT-avdragen. Våren 2013 var 67 500 företag verksamma inom ramen för ROT och RUT i Sverige. I en bransch där många tidigare jobbat svart finns nu anställningstrygghet samtidigt som tjänsterna underlättar vardagspusslet för familjer runt om i landet.

 

Det finns all anledning att utveckla avdragen till att omfatta fler tjänster. Ett första steg vore att införa ett RIT-avdrag som innebär en motsvarande skattereduktion för it-tjänster i hemmet. Det skulle till exempel kunna handla om service av datorer, installation av skrivare eller it-lektioner för äldre. Avdraget skulle således underlätta för många, inte minst äldre, att ta del av den digitala utvecklingen och höja kompetensen på området.

 

Förutom att underlätta för människor i vardagen skulle ett RIT-avdrag sannolikt leda till fler jobb. Arbetslösheten i Sverige är fortfarande högre bland unga i jämförelse med övriga befolkningen. Samtidigt vet vi att många, inte minst i den yngre generationen, besitter it-kunskap sedan barnsben. Ett RIT-avdrag skulle således möjliggöra för fler unga att starta företag och få sitt första jobb.

 

Enligt en undersökning som Almega gjorde år 2011 ställde sig 72 % av de tillfrågade positiva till ett RIT-avdrag. Det visar att det finns en potentiell efterfrågan på den här typen av tjänster som idag är dyra att köpa. 55 % av de svarande i undersökningen tror att ett RIT-avdrag skulle leda till fler jobb för unga.

 

Efter framgången med både ROT- och RUT-avdragen är det hög tid att se över hur skattereduktionen kan utvecklas. En utvidgning i form av en skattereduktion för it-tjänster skulle se till att fler kan ta del av den digitala utvecklingen. Framförallt skulle ett RIT-avdrag öppna upp för fler unga entreprenörer och leda till fler unga i jobb.

.

Sofia Fölster (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)