Arbetsgivaravgifterna för unga

Motion 2014/15:2274 av Sofia Fölster (M)

av Sofia Fölster (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte höja arbetsgivaravgifterna för unga.

Motivering

Europa genomgår nu den värsta finanskrisen sedan stora depressionen på 30-talet. Trots detta har 340 000 fler människor ett jobb i Sverige i år jämfört med innan Alliansen bildade regering 2006. Att Sverige inte drabbats lika hårt som många andra länder beror på att vi haft ordning och reda i våra offentliga finanser och samtidigt bedrivit en framgångsrik politik för fler i jobb.

 

En av de viktigaste reformerna i Alliansens arbetsmarknadspolitik har varit den halverade arbetsgivaravgiften för unga upp till 26 år. Med en osäker ekonomisk framtid finns få incitament för företag att satsa på oprövade kort, som unga ofta är. Det gör att unga drabbats hårdare än andra av finanskrisen. De halverade arbetsgivaravgifterna för unga har bidragit till att sänka trösklarna för unga på arbetsmarknaden. Det har resulterat i att arbetsgivare haft råd att anställa fler unga och haft incitament att ge unga en chans, trots lågkonjunktur.

 

Tack vare den sänkta arbetsgivaravgiften har tusentals unga fått sitt första jobb. Dessutom har många företag haft råd att behålla unga anställda trots konjunkturnedgången. Den nya regeringen har redan i sin budget aviserat att man har för avsikt att slopa reformen och höja arbetsgivaravgifterna för unga. Det gör att tusentals unga nu riskerar att förlora jobbet.

 

Det är oacceptabelt att unga ska behöva betala priset för den nya regeringens bidragsutbyggnad. Om fler unga ska kunna få jobb behöver vi lägre trösklar in på arbetsmarknaden. Med regeringens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga går vi i motsatt riktning. Det är oansvarigt att i en tid av fortsatt lågkonjunktur försvåra för unga att komma i arbete. Därför bör riksdagen ta ställning mot regeringens förslag om höjda arbetsgivaravgifter och därmed för att tusentals unga får behålla sina jobb.

.

Sofia Fölster (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)