Österleden

Motion 2014/15:2273 av Sofia Fölster (M)

av Sofia Fölster (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att färdigställa en ringled runt Stockholms innerstad.

Motivering

Med en befolkningsökning om cirka 40 000 per år är Stockholmsregionen en av Europas snabbast växande. Det ställer höga krav på att infrastruktur, kollektivtrafik och bostäder byggs ut i takt med inflyttningen. Tyvärr är Stockholmsregionen i fortsatt stort behov av ytterligare investeringar i infrastruktur. Enligt navigeringsföretaget TomToms ”Traffic Index” för år 2013 är Stockholm den värst trafikdrabbade staden i Norden och den tolfte mest trafikdrabbade storstaden i Europa.

 

För att Stockholm ska fortsätta vara en tillväxtmotor i Sverige behöver viktiga infrastrukturprojekt värnas eller utvecklas. Bromma flygplats, Förbifart Stockholm och Österleden är alla viktiga pusselbitar för att tillgodose transportbehovet hos både privatpersoner och näringsliv. Enligt en rapport från Stockholms Handelskammare skulle enbart byggandet av Österleden minska den genomsnittliga biltrafiken i innerstaden med 11 %. På vissa sträckor som Karlavägen skulle över hälften av bilarna försvinna enligt rapporten.

 

Trots en svag återhämning befinner sig Sverige fortfarande i lågkonjunktur. Det gör det ännu viktigare att investera i infrastruktur och bostäder för att ekonomin ska ta fart. När vi samtidigt ser ett stort behov av ett utbyggt vägnät i Stockholmsregionen bör Österleden fortsatt vara en prioriterad fråga för regeringen.

 

Alliansen avsatte under förra mandatperioden två miljarder kronor för att utreda och projektera en möjlig dragning av Österleden. Den fanns även med i den långsiktiga nationella transportplanen. Även om Sverige nu bytt regering bör projektet Österleden inte stoppas utan fortsatt vara en prioriterad investering. Det är viktigt både för att säkra Sveriges fortsatta ekonomiska tillväxt och för Stockholmsregionens utveckling.

.

Sofia Fölster (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)