Bankkonton en rättighet för privatpersoner och företag

Motion 2014/15:2272 av Amir Adan (M)

av Amir Adan (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bankkonto bör vara en rättighet för privatpersoner och företag.

Motivering

Att vara innehavare och ha tillgång till ett bankkonto är på många sätt en förutsättning för att kunna sköta sin ekonomi. Det handlar inte bara om att kunna ta emot lön utan även om övriga banktransaktioner. Utvecklingen mot ett allt mer kontantlöst samhälle gör det särskilt viktigt att ge såväl fysiska som juridiska personer rätt till ett bankkonto.

 

Det bör därför vara en rättighet för såväl privatpersoner som för företagare att ha möjligheten till att ha tillgång till ett bankkonto, förutsatt att lagar och regler följs. Dessa lagar och regler betyder t ex att penningtvätt eller annan kriminell verksamhet inte är tillåten.

 

Att som företagare investera i exempelvis lokaler, ansökningskostnader, advokater och konsulter för att sedan i efterhand bli nekad ett bankkonto är oacceptabelt. Företagare som blir godkända av såväl Skatteverket och Bolagsverket som Finansinspektionen, att starta och bedriva verksamhet, men sedan blir nekad att öppna bankkonto hos en bank leder i praktiken till ett näringsförbud. Ett näringsförbud skulle i sin tur innebära ett utanförskap och att man inte får vara fullt delaktig på lika villkor på svenska arbetsmarknaden.

 

I Finansinspektionens yttrande gällande Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner daterat 2013-08-29 tar man upp att det i inte obetydligt antal fall finns svenska företag som nekas öppna konton eller tjänster som ger möjlighet att skicka och ta emot betalningar. Att det för företag medför stora svårigheter att bedriva sin verksamhet, kan liknas ett näringsförbud. FI nämner även att för att underlätta för privat näringsverksamhet även bör inkludera att grundläggande betalkonto även ska omfatta företag och inte enbart privatpersoner.

 

Vi behöver underlätta för företag att starta och bedriva verksamhet och att neka företagare bankkonton är inte rätt väg. Det ska inte kunna vara möjligt för en bank att neka en kund utan relevant anledning. Att gömma sig under ordet ”kundkännedom” utan att motivera sin bedömning ska inte accepteras. Självklart ska banken ha kännedom om sina kunder och vid tillfällen där mer utförlig granskning krävs ska granskning ske, men att neka någon utan relevant grund ska inte få fortgå.

 

Det är väldigt viktigt att värna om både arbete och företagande. Ett led i det arbetet är att ha ett bankkonto; det skulle inte enbart gynna företagares ekonomiska frihet utan även främja arbetsmarknaden och näringslivet i stort.

 

Med ovanstående förslag vill jag att regeringen ges tillkänna att bankkonton ska vara en rättighet för privatpersoner och företag med målet att denna rättighet ska gynna ekonomisk frihet och främja ökad tillväxt för samhället i stort.

.

Amir Adan (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare