Körkortsutbildningslån för ungdomar

Motion 2014/15:2268 av Amir Adan (M)

av Amir Adan (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om körkortsutbildningslån för ungdomar.

Motivering

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är hög och unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Därför behövs flera åtgärder för att öka möjligheterna för unga människor att komma in på arbetsmarknaden samt att kunna starta eget företag och bli självförsörjande.

 

En viktig faktor för att få jobb och kunna starta eget är att ha körkort. I dagsläget har inte alla ungdomar råd att bekosta en dyr körkortsutbildning. Har man inget arbete eller studerar är det svårt att få banklån för att finansiera sitt körkort. Det är därför angeläget att öka möjligheterna för ungdomar att finansiera sin körkortsutbildning.

 

Ett sätt att lösa detta problem kan vara att erbjuda körkortsutbildningslån från CSN för ungdomar mellan 18 och 25 år. Det leder till att unga arbetslösa eller studenter kan planera sin körkortsutbildning i egen takt, utan att anstränga familjens ekonomi, eller undvika avhopp från körkortsutbildningen på grund av ekonomiska skäl. Körkortsutbildningslån från CSN skulle förbättra ungas villkor på arbetsmarknaden.

 

Genom att inneha körkort höjs unga människors kompetens och därmed möjligheterna att hitta jobb. Därtill ger ett körkort färdighet till en internationell yrkesutbildning som ger möjligheter till arbete eller egenföretagande inom exempelvis många transportyrken som post- och budbil, taxi, hemtjänst, städfirma, buss, lastbil etc. Likaså ökar chanserna att hitta jobb på arbetsplatser på pendlingsavstånd, samt arbeten med oregelbundna arbetstider. Förutom den kompetenshöjande faktorn för unga skulle efterfrågan vid körskolorna öka och då skapa extra sysselsättning för instruktörer och körskolepersonal.

 

Att ha ett körkort är en klart merithöjande faktor för unga som söker jobb eller vill starta eget. Det medför bättre rörlighet och ökar de sociala kontakterna. Sociala nätverk är ett effektivt sätt att bli rekryterad och det finns ett klart samband mellan körkortsutbildning och möjligheterna att få en anställning. Alla unga ska ha möjlighet att ta körkort oberoende av sin egen eller föräldrarnas ekonomi. Regeringen bör med dessa anledningar se över möjligheterna att bevilja körkortsutbildningslån för unga genom CSN.

.

Amir Adan (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare