Ersättning för nyanlända invandrare som studerar

Motion 2014/15:2267 av Amir Adan (M)

av Amir Adan (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheten att nyanlända invandrare som studerar ska kunna behålla sin ersättning.

Motivering

Människor som kommer till Sverige med kvalificerad utbildning och yrkeserfarenhet i bagaget är av stort värde för Sverige. Men på grund av bristande kunskap och samordning har människor med utländsk högskoleutbildning och gedigen yrkeskompetens ofta svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Dessvärre tvingas de i flera fall gå omvägar via kommunal vuxenutbildning eller komplettering på högskolan innan de kan etablera sig på arbetsmarknaden. Detta är ett stort problem dels för Sverige som går miste om viktig kompetens, dels framförallt för människorna som inte får möjlighet att växa och utvecklas i sitt nya hemland.

 

För att fler nyanlända invandrare snabbt ska komma ut på arbetsmarknaden och få sin utbildning validerad bör man överväga möjligheten att låta dem läsa en masterutbildning på universitet under en begränsad tid med bibehållen ersättning från Arbetsförmedlingen eller kommunen istället för att låta dem ansöka om finansiering från CSN. Detta beror på att de i nuläget, precis som andra studenter, är hänvisade till CSN, något som i många fall skulle innebära en sänkning av månadsinkomsten för den enskilde tillsammans med ett överhängande återbetalningskrav. Till detta kan tilläggas osäkerheten över att klara av utbildningen, kunna försörja familjen och komma in i det svenska samhället. I allt gör dagens villkor att många nyanlända invandrare inte vågar satsa på att fortsätta att studera och få sin utbildning validerad.

 

Genom möjligheten att studera masterutbildningar på högskolan med bibehållen ersättning skulle det ekonomiska risktagandet minska och sannolikt innebära att fler är villiga att ge det en chans. Arbetsförmedlingen står för ersättningen och får i uppdrag att följa och utvärdera detta. Samhällsekonomiskt finns det stora vinster med tanke på fördelarna med att människor snabbare kommer ut i ordinarie arbete, och humanitärt sett finns ännu större vinster då möjligheterna öppnas för människor som kanske annars riskerar att hamna i utanförskap.

 

Möjligheten för nyanlända invandrare med yrkeserfarenhet och högskoleutbildning att studera masterutbildningar på svenska högskolor med bibehållen ersättning bör därför ses över.

.

Amir Adan (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare