Erkännande av Västsahara

Motion 2014/15:2266 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erkänna Västsahara som en självständig nation.

Motivering

Den svenska regeringen var snabb med att erkänna Palestina som stat. Detta gjordes utan att grundläggande krav för att det ska klassas som land är uppnått och det skedde utan att ta hänsyn till vad riksdagsmajoriteten tycker. Vad som dock är klart är att det åtminstone i december 2012 fanns en riksdagsmajoritet för att i likhet med många andra länder erkänna Västsahara (SADR) som självständig stat. Idag har vi en ny regering, som bör gå riksdagens vilja till mötes och bör erkänna Västsahara som självständig stat.

 

Somaliland är en självutnämnd stat i Afrika som i praktiken har varit självstyrande sedan anarkin blev total i Somalia under 1991. Somaliland har en egen huvudstad, en egen president, egna ministrar, egna politiska partier, egna pass, eget parlament, egen valuta och till och med ett eget landslag i fotboll.

.

Markus Wiechel (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)