Taxinäringens regelverk

Motion 2014/15:2265 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)

av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyndsamt se över taxinäringens regelverk.

Motivering

När vi svenskar åker utomlands får vi ofta rådet att göra upp priset innan vi sätter oss i en taxi. Köper du en guidebok eller letar reseinformation på nätet kan det ibland stå att man ska se upp så man inte blir lurad när man åker taxi. Om vi inte gör någonting kommer man att hitta sådan information om Sverige och taxibranschen också.

Taxibranschen är en viktig del av turistnäringen och behöver fungera bra för att de fina turistmål vi har ska bli besökta. Det finns flera problem att uppmärksamma och flera av dem sker helt lagligt. Seriösa taxiåkerier är i dag utsatta för en utbredd svarttaxiverksamhet som riskerar att underminera trovärdigheten för hela branschen.

I Sverige måste man avisera i bakrutan vad en taxiresa ska kosta, för en mil eller 15 minuters körning. Detta är långt ifrån allmänt känt och det finns otaliga exempel på hur turister har lurats. Det är ett problem framförallt i storstäderna. Ibland kan bakrutan vara nedvevad och ibland kan det stå en summa som långt överstiger marknadsmässigt pris för tjänsten.

På mindre orter är det långt ifrån säkert att du överhuvudtaget får tag i en taxi för att åka till turistmålet. Där är upphandling av färdtjänst och skolskjutsar också ett problem. Konkurrenssituationen på ”marknaden” är helt enkelt inte bra. Detta har lett till att en mer eller mindre känd svarttaxiverksamhet har uppstått på landsbygden. ”Alla” vet vem som kör för kvällen via sms, Facebook och annat.

Det är dags för regeringen att genomföra en översyn av regelverket för taxinäringen.

.

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

Fredrik Olovsson (S)

Hans Ekström (S)

Sara Karlsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)