Ett jämställt föräldraskap

Motion 2014/15:2264 av Roza Güclü Hedin (S)

av Roza Güclü Hedin (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra familjerättens samtal obligatoriska.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge barn ett ombud vid tvisteärenden.

Motivering

Barnperspektivet bör genomsyra dagens familjerätt, därför är det viktigt att arbeta för ett mer jämställt föräldraskap så att barn kan växa upp med sina föräldrar.

Enligt en rapport från föreningen ”Min pappa” från år 2010, vann mamman ungefär fyra av fem vårdnadstvister. Granskningen omfattade ungefär 3 000 vårdnadstvister från södra Sverige. Om vi menar allvar med att bryta gamla könsroller är det inte hållbart att mamman, nästintill vanemässigt, får vårdnaden. Det måste finnas andra motiv till vårdnaden än enbart kön.

Ett annat problem som ofta uppstår är att den förälder som förvägras rätten att träffa sina barn av vårdnadshavaren, ändå ska betala underhållsbidrag, eftersom det inte är relaterat till umgängesrätten. Ett jämställt föräldraskap ska vara ömsesidigt, vilket inte beskriver dagens lagstiftning. Därför bör dagens familjelagstiftning ses över i syfte att genomsyras av ett jämställt föräldraskap.

Familjerätten bjuder in föräldrarna till samtal vid tvister. Dessa samtal är frivilliga, men regeringen bör se över möjligheten att göra dessa samtal obligatoriska för att barnens bästa ska vara i centrum.

Det är också angeläget att barn får ett ombud vid tvisteärenden. Därför bör regeringen se över möjligheten för barn att få ett ombud vid tvisteärenden för att sätta barnen i centrum.

 

.

Roza Güclü Hedin (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)