Tillgång till bredband i hela landet

Motion 2014/15:2257 av Anna Wallén m.fl. (S)

av Anna Wallén m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att ge tillgång till bredband i hela landet.

Motivering

Den snabba tekniska utvecklingen har inneburit en revolution för möjligheterna till kommunikation, bildning och kulturupplevelser – och därmed ett lyft för demokratin. Vi måste se till att tekniken görs tillgänglig i hela landet. För att stärka möjligheterna att leva, jobba och bo i olika delar av Sverige är tillgången till internet en viktig faktor. Det ger möjligheter till hemarbete, för småföretagen, skolan och det livslånga lärandet. Den digitala klyftan måste slutas. Därför bör regeringen ytterligare studera förutsättningarna för en bredbandsutbyggnad även i landets mer glesbefolkade delar.

.

Anna Wallén (S)

 

Lars Eriksson (S)

Olle Thorell (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)