Ett demokratiskt statsskick

Motion 2014/15:2256 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)

av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att fasa ut monarkin till förmån för ett demokratiskt statsskick.

Motivering

De senaste seklen har Sverige och Europa haft en enorm utveckling. Vi har gått från krig och fattigdom till fred och demokrati. Under resans gång har vi förändrat mycket. Vi har skapat nya grundlagar, byggt infrastrukturer, släppt medierna fria, infört allmän rösträtt och ett allmänt välfärdssystem. Det är många stora förändringar över en lång period.

Dessvärre har vi missat en grundläggande faktor i vårt land. Det finns fortfarande medborgare i vårt land som inte alls kan välja religionstillhörighet eller framtida värv. De kan inte heller åtalas för brott de eventuellt skulle begå. Det är förstås monarken och hans förstfödde vi avser.

Det finns många åsikter om monarkins vara eller icke vara. Samtidigt borde det vara en självklarhet i en modern demokrati att alla behandlas lika, så även statschefen. Därför tycker vi att det är dags att på allvar se över hur vi kan välja statschef demokratiskt, hur vi representerar Sverige på bästa sätt och hur vi gör alla lika inför lagen.

Det bör på ett parlamentariskt plan formuleras en strategi för hur vi fasar ut monarkin och ersätter den med ett demokratiskt statsskick.

.

Anna-Lena Sörenson (S)

 

Johan Löfstrand (S)

Teresa Carvalho (S)

Johan Andersson (S)

Teres Lindberg (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)