Förenklat nationellt regelverk för svenskt yrkesfiske

Motion 2014/15:2254 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förenklat nationellt regelverk för svenskt yrkesfiske.

Motivering

Den regelmassa som svenska yrkesfiskare har att efterkomma är stor. Regelmängden innefattar en mer eller mindre fullständig gemenskapsreglering, en nationell reglering samt mängder av särregler.

 

I dessa tider av regelförenklingar för företagare synes fiskeföretagen ha satts åt sidan. För dessa är behovet av åtgärder syftande till enklare, tydligare och begripligare reglering viktigt utifrån bland annat ett lönsamhetsperspektiv.

 

De administrativa bördorna har för lantbrukare med flera yrkesgrupper minskat, och då detta ej synes ha skett på fiskets område anser jag att sådana åtgärder bör initieras. Genom enklare, tydligare och begripligare regler säkerställs efterlevnad, förståelse och en ökad respekt från fiskeföretagare.

.

Jan R Andersson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)