Bromma flygplats

Motion 2014/15:2248 av Tina Ghasemi (M)

av Tina Ghasemi (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla Bromma flygplats.

Motivering

Sverige är beroende av en välfungerande och konkurrenskraftig infrastruktur. Flygtrafik och flygplatser spelar en central roll för att ta sig runt i landet och även till och från Sverige. Det ska vara enkelt för människor och företag att kunna ta sig till jobb, vänner, kunder och affärspartners.

 

Bromma är Sveriges tredje största flygplats sett till antalet passagerare. Majoriteten av flygresenärerna, 55–60 procent, pendlar till Stockholm och tillbaka till någon stad eller ort ute i landet varje vecka.

 

En rapport från Stockholms Handelskammare konstaterar att en stängning av Bromma flygplats också riskerar att medföra nedläggning av flera regionala flygplatser ute i landet. Beräkningar visar att det sammantaget riskerar att leda till att hela 24 000 jobb går förlorade.

 

Bromma flygplats erbjuder resenärer från hela landet ett komplement till Arlanda och ett enkelt sätt att ta sig till Stockholm. Bromma är en viktig länk i kommunikationerna till och från Stockholm som är nödvändig för att regionen skall kunna fortsätta att utvecklas som tillväxtregion.

 

Det har nu uppkommit planer på att bebygga Bromma flygplats och framtiden för flygplatsen är därmed osäker. Därför bör regeringen se över möjligheten att behålla Bromma flygplats.

.

Tina Ghasemi (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)