Vattendragsreglering

Motion 2014/15:2241 av Jan R Andersson och Johan Hultberg (M)

av Jan R Andersson och Johan Hultberg (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vattenreglering.

Motivering

Vattenreglering innebär en reglering av nivån i älvar, åar och sjöar och förknippas ofta med de vattendrag där vattenkraft bedrivs. Medan större vattendrag, såsom Norrlandsälvarna, regleras av vattenregleringsföretag ägda av vattenkraftsproducenter, är det oftare enskilda markägare som reglerar mindre vattendrag.

 

Under den regniga sommaren 2012 fylldes många vattenmagasin på småländska höglandet till bredden. För att undvika översvämningar till följd av överfyllda, eller rentav brustna fördämningar, öppnade räddningstjänsten stämborden för att undvika en naturkatastrof. Detta förfarande har räddningstjänsten rätt till enligt lag. Vad lagen dock inte uttryckligen tillåter är för räddningstjänsten att åter stänga dammluckorna när faran är över. Ifall markägare inte är kontaktbara kan detta leda till att hela vattenmagasin töms och närliggande områden läggs under vatten – likt längs Emån sommaren 2012.

 

Regeringen bör därför se över möjligheten att i samma lag som tillåter räddningstjänsten att öppna dammluckor och stämbord även inskriva rättigheten att stänga de som öppnats vid fara.

.

Jan R Andersson (M)

Johan Hultberg (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)