Hantering av lånade vapen

Motion 2014/15:2237 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om enklare hantering av lånade vapen.

Motivering

År 2006 skärptes lagarna för privatpersoner att låna vapen. Följden av detta är försvårande hantering för jägare och sportskyttar. För polismyndigheterna innebär vapenlagens ökade krav på tillstånd för vapenlån att fler administrativa uppgifter påläggs en redan hårt belastad myndighet.

 

Skärpningen av vapenlagen vad gäller utlåning av vapen kom till för att stävja illegal hantering av vapen samt att förhindra att personer vilka riskerade förlora vapenlicens kunde krypa undan detta genom utlåning. Ännu är denna del av lagstiftningen inte utvärderad, men efter de uppgifter som finns är det lätt att konstatera att lagen inte skapat mycket annat än besvär för de tusentals jägare, sportskyttar och polismyndigheter som tvingas till en omfattande byråkrati.

.

Jan R Andersson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)