Spel via Svenska Spel och ATG genom landsbygdsföretag

Motion 2014/15:2233 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta för glesbygdsföretag att erbjuda spel via Svenska Spel och ATG.

Motivering

Servicen på landsbygden tunnas ut år för år. På vissa ställen finns dock fortfarande en lanthandel eller mack kvar, och dit har den kvarvarande samhällsservicen nu centrerats. Folk handlar dock i allt större utsträckning på städernas stormarknader. Landsbygdens stora utmaning är i dagsläget hur man möter ökad konkurrens från köpcentrum samt större rörlighet.

 

Många landsbygdshandlare upplever det som svårt eller omöjligt att bli ombud för exempelvis Svenska Spel. – detta trots att avgifter för maskinhyra etcetera torde täcka de kostnader som exempelvis Svenska Spel har för sin utrustning.

 

Genom att erbjuda serviceföretagare på landsbygden fler ben att stå på i form av exempelvis möjligheten att erbjuda spel och tippning via Svenska Spel och ATG kan de locka fler bland lokalbefolkningen att göra sina inköp samtidigt som speltjänster utförs.

 

Med anledning av ovanstående bör en översyn göras för att underlätta för glesbygdsföretag att erbjuda spel via Svenska Spel och ATG.

.

Jan R Andersson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)