Nationellt uppdrag till Astrid Lindgrens Näs

Motion 2014/15:2232 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett nationellt uppdrag till Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby.

Motivering

Astrid Lindgren intar en särställning bland det svenska 1900-talets kulturpersonligheter. Hon har inte bara skildrat det svenska samhället från ”fattigdomens dagar” till modern tid, utan hon har också genom sitt engagemang och sitt personliga exempel i grunden påverkat värderingar som många svenskar idag delar. Hennes livsgärning återspeglas ofta i dagens samhällsdebatt och kulturliv. Astrid Lindgren har skapat några av de starkaste gemensamma nationella referenser vi har.

 

Astrid Lindgrens internationella betydelse och hennes verks globala genomslagskraft är välkända. Verken är översätta till över 90 språk och är ständigt aktuella på scener, på film och i tv, hos bokhandlare och i skolor världen över. Astrid Lindgren är dessutom i sig en anledning till varför hundratusentals turister reser till Sverige, just för att komma nära ursprunget till hennes författarskap.

 

Det finns därför anledning att betrakta det ideella och materiella arvet efter Astrid Lindgren som en stark nationell angelägenhet att vårda, upprätthålla och utveckla.

 

I författarinnans födelsestad Vimmerby invigdes kulturcentret Astrid Lindgrens Näs år 2007 av kronprinsessan Victoria. Detta kulturcentrum innehåller bland annat den kanske mest genomgripande utställning om ett enskilt svenskt konstnärskap som producerats, samt guidade visningar av författarinnans barndomshem. Verksamheten har på bara några år utvecklats inte bara ur ett turistiskt perspektiv, utan även med inriktning på kunskap, utbildning och forskning. Starka samarbeten med Linköpings universitet (utomhuspedagogik) och Linnéuniversitetet (författarutbildningar) har etablerats; ett forskningsbibliotek har byggts upp; separata temautställningar produceras etcetera – allt med det uttalade syftet att fördjupa kunskapen om Astrid Lindgrens livsgärning samt att bidra till en levande diskussion om författarskap, barnkulturfrågor, värdegrunder och samhällsbygge.

 

Inte minst Astrid Lindgrens engagemang rörande demokrati, barns rättigheter, integration, flyktingfrågor, förståelsen för värdet av kulturell mångfald, jämställdhet och miljö- och djurfrågor leder arbetet vid Astrid Lindgrens Näs vidare in i framtiden.

 

Initialt finansierades uppbyggnaden av detta kunskapscentrum delvis genom ett numera avslutat EU-projekt. Idag finansieras driften huvudsakligen med medel från Vimmerby kommun. Det är emellertid inte långsiktigt hållbart att en landsortskommun med knappt 16 000 invånare ensam tar ansvaret för det nationella kulturarv som Astrid Lindgrens materiella och immateriella kvarlåtenskap utgör.

 

Astrid Lindgrens betydelse och särställning i svenskt kultur- och samhällsliv gör att det är av stor nationell vikt att hennes gärning i framtiden levandegörs ur alla aspekter. Vimmerby kommun har idag tagit på sig ett stort ansvar för detta. På bara några år har man byggt en seriös och angelägen kunskapsbaserad verksamhet som tillgängliggjort Astrid Lindgrens författarskap och värdegrund för över 100 000 besökare.

 

Med hänsyn till detta föreslås en översyn av möjligheten att ge ett nationellt uppdrag till Astrid Lindgrens Näs för att långsiktigt ansvara för bevarandet, tillgängliggörandet och utvecklingen av det immateriella och materiella arvet efter Astrid Lindgren. I detta nationella uppdrag bör man också överväga att flytta utdelningen av ”Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne” till denna institution.

.

Jan R Andersson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)