Adoptionsbidraget

Motion 2014/15:2223 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om adoptionsbidraget.

Motivering

Många barnlösa par i Sverige har idag en stor önskan om att utöka sin familj men av biologiska skäl är det omöjligt. Den enda återstående möjligheten att undvika barnlöshet är då genom adoption. Men att adoptera barn från utlandet är mycket dyrt, vilket leder till att många par inte kan förverkliga sin familjebildning. Kostnaden för utlandsadoption kan uppgå till flera hundratusentals kronor, något långt ifrån alla har råd med. För att hjälpa till finns det så kallade adoptionsbidraget. Även med adoptionsbidraget saknar många familjer många gånger medel för att genomföra en adoption.

 

För att erbjuda par som drabbas av ofrivillig barnlöshet bör därför adoptionsbidraget ses över i syfte att öka möjligheterna för alla att genomföra adoption.

.

Jan R Andersson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)