Brott där djur far illa

Motion 2014/15:2217 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om brott där djur far illa.

Motivering

Sverige har sedan länge en av världens hårdaste lagstiftningar kring djurskydd. Ingen har rätt att plåga ett djur eller vanvårda det djur som man har ansvar för. Alliansen flyttade ansvaret för djurskyddsinspektioner från kommunal nivå till länsstyrelserna för att säkerställa att kontroller sker över hela landet samt att nivån på kontrollerna är likvärdiga över hela landet.

År 2010 så startade polisen i Stockholms län Sveriges första polisiära djurskyddsgrupp för att systematiskt arbeta för att bekämpa dessa brott. De poliser som arbetar i gruppen kan bland annat omhänderta djur som de anser far illa, och besluta om djuret ska omplaceras eller liknande. De kan också ge olämpliga personer djurförbud vilket innebär att de inte får äga djur. Detta arbete har sedan spridits till andra polismyndigheter i landet, exempelvis i Kalmar och på Gotland. Fortfarande saknas dock ett nationellt helhetsgrepp kring hur polisen ska arbeta med dessa brott. Den 1 januari 2015 skapas en nationell sammanhållen polismyndighet som ska verka över hela landet. Med en myndighet på plats så vore det ett bra tillfälle att lyfta upp erfarenheterna från de regionala djurskyddsgrupperna till nationell nivå för att hitta vägar att prioritera upp arbetet mot brott där djur far illa.

.

Jan R Andersson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)