Utökade brottsbekämpande befogenheter för tulltjänstemän

Motion 2014/15:2211 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över tulltjänstemäns befogenheter för att öka möjligheten att förebygga och bekämpa brott.

Motivering

 

Under alliansregeringen utökades tullmannens befogenhet i flera avseenden i syfte att stärka dess brottsbekämpande roll. Detta har varit bra och tullen har tillsammans med andra myndigheter medverkat till att lagföra flera personer involverade i flera fall av grov brottslighet. 

 

Men fortfarande saknar tullmännen befogenhet att utföra flera till synes inte komplicerade uppgifter. Exempelvis får en tullman inte väga ett fordon, även om misstanke om övervikt föreligger, trots att detta skulle vara ett viktigt verktyg inte minst för att bekämpa illegal alkoholinförsel eller senare illegal alkoholförsäljning.

 

Det finns förmodligen fler uppgifter där tullen med relativt enkla medel i större utsträckning skulle kunna medverka till att förebygga och bekämpa brottslighet. Av denna anledning bör tullmans befogenheter ses över i syfte att öka möjligheten till brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete.

.

Jan R Andersson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)