Antagningen till högre utbildning och utformningen av gymnasieskolan

Motion 2014/15:2200 av Fredrik Olovsson (S)

av Fredrik Olovsson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om antagningen till högre utbildning och utformningen av program och kurser i gymnasieskolan.

Motivering

För att det ska vara enkelt och överskådligt att ta sig fram i utbildningssystemet bör kraven som ställs på att bli antagen till utbildning på universitet och högskolor och utformningen av gymnasieprogram och kurser hänga samman på ett bra sätt. Idag finns stora diskrepanser vilket gör att utbildningssystemet blir mindre effektivt och överskådligt. Regeringen bör vidta åtgärder så att behovet av förkunskaper i högre utbildning på ett rimligt sätt kan tillgodoses inom gymnasieskolan.

.

Fredrik Olovsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)