Testamenten

Motion 2014/15:2197 av Emanuel Öz (S)

av Emanuel Öz (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om registrering av testamenten.

Motivering

Testamenten innehåller den avlidnes önskan om fördelningen av kvarlåtenskapen. När testamentet väl är skrivet är det en viktig och värdefull handling, både för den avlidne och för dem som berörs av testamentet. Efter dödsfallet måste det kunna visas upp. Tyvärr kan testamenten som förvaras hemma eller i bankfack försvinna, förstöras eller helt enkelt glömmas bort. Arvsfördelningen kan då bli en helt annan än det sätt som testatorn önskat. Det är därför viktigt att handlingen registreras hos ansvarig myndighet vilket i detta fall ska vara Skatteverket. I samband med registreringen förvaras även en kopia av testamentet hos myndigheten som finns tillgängligt för testamentsexekutor, anhöriga och organisationer.

 

I dagsläget är det exempelvis obligatoriskt att registrera ett äktenskapsförord för att detta ska bli giltigt. På samma sätt ska det vara obligatoriskt att registrera ett testamente för att det ska vara giltigt. För att registrering ska kunna ske behövs ett statligt testamentregister där samtliga registreringar diarieförs.

 

Registrering och förvaring hos skatteverket utgör en säkerhet för efterlevande och övriga som testamentet riktar sig till, då det finns en bestämd plats hos en myndighet som testamentet återfinns för det fall det skulle försvinna eller för det fall exempelvis en förfalskad version skulle göras gällande i något sammanhang.

 

Förvaringen hos Skatteverket innebär även att olika parter av olika anledningar, det kan exempelvis röra sig om en pågående arvstvist eller ske i syfte att förebygga en sådan tvist, kan vända sig till Skatteverket och då få reda på om huruvida ett testamente föreligger eller inte.

 

Det är slutligen praktiskt och effektivt att registrering och förvaring ska ske hos just Skatteverket eftersom det i dagsläget redan företer sig på så sätt att dödsfall noteras i folkbokföringen samt att dödsboanmälan och dödsbouppteckning skickas till Skatteverket.

.

Emanuel Öz (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)