Erkänn Västsahara

Motion 2014/15:2196 av Lawen Redar (S)

av Lawen Redar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erkänna staten Västsahara.

Motivering

År 1988 presenterade FN och OAU en avkoloniseringsplan som avsåg eldupphör och folkomröstning om självständighet för Västsahara. Både Marocko och den västsahariska frihetsrörelsen Polisario accepterade planen. År 1991 anlände FN-styrkan Minurso till den ockuperade delen av Västsahara för att övervaka genomförandet av folkomröstningen. Eldupphör tillkännagavs men en folkomröstning har än idag inte genomförts. Ansvaret ska bäras av Marocko som på olika sätt har lyckats förhala processen.

I strid med den gemensamma avkoloniseringsplanen och folkrätten har det förts in tusentals marockanska bosättare i området. Från år 2004 vägrar Marocko att acceptera ett självständigt Västsahara som ett alternativ i en folkomröstning och hävdar i stället att begränsat självstyre, autonomi, skulle vara en lösning. Polisario förkastar detta med hänvisning till FN:s avkoloniseringsbeslut och därmed rätten till självbestämmande och självständighet.

I 30 år har Marocko ockuperat Västsahara i strid med folkrätten. FN har vid upprepade tillfällen slagit fast att Västsahara har rätt till självständighet och har uppmanat Marocko att avsluta ockupationen. Marockos anspråk på Västsaharas territorium har även avfärdats av den internationella domstolen i Haag. Ändå fortsätter ockupationen och Västsahara är i praktiken Afrikas sista koloni.

I ansträngningarna att lösa konflikten om Västsahara bör Sverige har en central roll. Som ensam medlemsstat röstade Sverige år 2006 nej till fiskeavtalet mellan EU och Marocko i jordbruk- och fiskeutskottet. Avtalet förhindrar den långsiktiga lösningen och västsahariernas rätt till självbestämmande. När frågan aktualiserades igen år 2011 fattades samma beslut av Sverige. 

I december år 2012 togs ett beslut i riksdagen om att Sverige ska erkänna Västsahara på initiativ av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Den svenska regeringen ställde sig emot ett erkännande. Frågan bör återigen lyftas i syfte att häva ockupationen. Riksdagen bör därför tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförts i motionen om att erkänna staten Västsahara. 

.

Lawen Redar (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)