Drogförebyggande arbete genom folkrörelser och föreningsliv

Motion 2014/15:2193 av Monica Green m.fl. (S)

av Monica Green m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om drogförebyggande arbete.

Motivering

Sverige behöver intensifiera sitt drogförebyggande arbete. För att minska drickande i tidiga åldrar och förebygga användning av narkotika är de lokala insatserna viktiga.

Det behövs trygga vuxna, kvalitet i en förskola som har moderna öppettider, en skola där alla blir sedda och hörda, bra fritidshem, fritidsgårdar och fritidsaktiviteter, för att nämna några exempel.

Men även övergripande informationsinsatser behövs för att upplysa barn och ungdomar om vad som kan hända om drogerna breder ut sig, vilka följder det får fysiskt, psykiskt och socialt. Informationen ska spridas via internet, sociala medier, i skolan och i föreningslivet.

En systematisk och långsiktig satsning på förebyggande insatser för barn och ungdomar är nödvändig.

Idrottsrörelsen, föreningslivet och ungdomsgårdar ute i landet gör mycket, men det behövs en helhetsbild och en ansats från samhällets sida för att ännu tydligare stötta alla goda exempel och sprida dem till andra kommuner. Föreningslivet behöver stöd, utbildning och uppmaning att jobba för att nå ungdomar i riskzonen.

Olika narkotikapreparat har en stor spridning genom försäljning via internet och kontakter. Kamrattrycket är stort för unga som får erbjudande att testa knark på fester med argumenten att det är roligt, häftigt, ofarligt och tufft. Det får förfärliga följder och kan leda till ett beroende som är mycket svårt att ta sig ur, med misär och brottslighet som följd.

Med lokalt arbete minskar konsumtionen och ungdomar får stöttning genom sociala kontaktnät av kamrater, föräldrar, ledare med flera. Det långsiktiga förebyggande arbetet är ur ett samhällsperspektiv relativt billigt i förhållande till akuta, dyrbara och krisartade insatser. Det är betydligt effektivare att stötta barn och unga i förebyggande generella åtgärder än att senare skicka barn på ungdomsvårdsskolor och ungdomshem.

.

Monica Green (S)

 

Hillevi Larsson (S)

Kerstin Nilsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)