Folkbildning för ökad it-användning

Motion 2014/15:2189 av Monica Green (S)

av Monica Green (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en digital folkbildningssatsning.

Motivering

Infrastruktur och fysisk tillgång till uppkoppling är inte detsamma som användande av digitaliseringens alla möjligheter. Fortfarande känner sig många ovana eller främmande inför den nya tekniken. Idag använder omkring en miljon människor i Sverige inte internet, p.g.a. bristande ekonomisk tillgång, bristande kunskap, dålig infrastruktur eller upplevd bristande nytta. Det är krångligt och dyrt för den enskilde att stå utanför det digitala samhället och den gemenskap som det ger. För att alla människor ska kunna göra det mesta av möjligheterna krävs såväl grundläggande kunskap om tekniken som bred förståelse för hur det digitala samhället fungerar. Då kan vi nå en digital och social delaktighet värd namnet.

Delaktighet gynnas av samarbete mellan politik och andra samhällsaktörer. Ideella krafter fyller en viktig funktion. Dagligen kan vi se exempel på att folkhögskolor och studieförbund är starka drivkrafter för bildning och kunskap. Flera tusen deltar idag, eller har deltagit, i någon av många populära utbildningar inom it: kursutbudet är stort. Alltifrån ”Data för skräckslagna” till ”Bygg 3D i din dator”. Från de första trevande stegen med sociala medier till hur du handlar säkert och effektivt på nätet och skyddar din dator mot virus.

Det är inte självklart att alla kan hantera it-verktyg och internettjänster. Därför har studieförbund som t.ex. ABF satsat på kurser runt om i landet där många kan få lära sig grunderna. Digitaliseringskommissionen har avslutat kampanjen Digidel, som samordnades av Stiftelsen för internetinfrastruktur, SE, det var den enskilt mest pådrivande aktören som lyckats skapa en kontaktyta och samla insatser för digital delaktighet.

Biblioteken, folkbildningen och föreningslivet gör stora insatser för ökad digital delaktighet. Det är viktigt för människor och avgörande för Sverige att insatser för digital delaktighet kan fortsätta. Om nödvändigt ska det ske med offentligt stöd för bemanning och andra resurser.

Vi behöver öka och bredda engagemanget för digital delaktighet genom fler folkbildningssatsningar hos studieförbund, public service, bibliotek, folkhögskolor, föreningar och socialt engagerade företag. I takt med att utvecklingen fortskrider så blir det allt tydligare att flera områden berörs. Social och digital delaktighet går hand i hand och är förutsättningar för att framgångsrikt skapa fler jobb, främja integration och underlätta kreativa näringar och kulturliv. Därför krävs en breddning av deltagandet och ett ökat engagemang från fler aktörer – företag, myndigheter, fackförbund, m.fl – i syfte att nå fler människor än idag.

.

Monica Green (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)