E20 - fyrfältsväg

Motion 2014/15:2179 av Monica Green m.fl. (S)

av Monica Green m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga ut E20 till fyrfältsväg.

Motivering

E20 är Sveriges farligaste väg men borde i stället tävla i klassen som den mest framkomliga vägen. Företag i Skaraborg är beroende av snabba kommunikationer för sin utveckling och konkurrenskraft. Där har bland annat trafiksäkra och pålitliga transporter en stor betydelse. Det är viktigt att kapacitets- och standardbrister i infrastrukturen inte hämmar den ekonomiska tillväxten.

E20 spelar en viktig roll i det europeiska vägnätet genom sin betydelse som förbindelselänk mellan Stockholm och Göteborg. För att främja ekonomisk tillväxt, minska regionala skillnader och främja utvecklingen på landsbygden behövs bra infrastruktur i hela landet. Bra kommunikationer och goda förutsättningar för företagen ökar möjligheterna för tillväxt och fler jobb.

E20 uppfyller idag inte företagens krav rörande leveransprecision och säkerhet. Att bygga ut hela E20 till fyrfältsväg är därför en viktig förutsättning för företagen i Skaraborg, men också för att Sveriges ekonomi ska kunna växa. E20 bör byggas ut till en fyrfältsväg med 110 km/tim som hastighetsgräns hela sträckan mellan Stockholm och Göteborg. Fyra filer på E20 underlättar för godsflödet till Göteborgs hamn, det underlättar för godstransporter från Bergslagen och det underlättar för framkomligheten och trafiksäkerheten för persontrafiken.

Vi menar att utbyggnaden måste ske snabbt. Västra Götalandsregionen och kommuner i Västra Götalandas län har därför garanterat ett medfinansieringsförslag. Vi accepterar den lösningen eftersom det är viktigt att hålla ingångna avtal och vill inte på något sätt att utbyggnaden av E20 försenas ytterligare. Vi ser behovet av att bygga ut hela E20 till fyrfältsväg.

.

Monica Green (S)

 

Carina Ohlsson (S)

Erik Ezelius (S)

Patrik Björck (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)