Avskaffande av fas 3

Motion 2014/15:2177 av Peter Johnsson m.fl. (S)

av Peter Johnsson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa fas 3.

Motivering

För mer än två år sedan tog riksdagen beslut om att inga nya anvisningar till fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin skulle ske. Den avgående moderatledda regeringen har dock inte hörsammat riksdagens beslut utan har fortsatt att hänvisa långtidsarbetslösa till fas 3, även om de valt att kalla den ”sysselsättningsfasen” istället.

Många arbetslösa berättar hur anordnare tar emot arbetslösa utan att erbjuda någon meningsfull sysselsättning eller att de får utföra ordinarie arbetsuppgifter. Oseriösa företag kan på detta sätt skaffa gratis arbetskraft. Varje anordnare får dessutom 5 000 kronor per månad för varje arbetslös de tar emot.

Vi har hög arbetslöshet i Sverige och många arbetsgivare har dessutom svårt att hitta personal med rätt kompetens. Det innebär att många företag har svårt att växa och utvecklas. För att långtidsarbetslösa ska få återgå till ett riktigt arbete och företagen ska hitta rätt kompetens behöver arbetslösa få kompetensutveckling och utbildning. Fas 3 fungerar inte, utan bör avskaffas.

.

Peter Johnsson (S)

 

Jörgen Hellman (S)

Paula Holmqvist (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)