Unga och arbetsmarknaden

Motion 2014/15:2176 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tryggare anställningar.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en icke-diskriminerande a-kassa.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ungas möjlighet till ett eget boende.

Motivering

De som är unga i dag ska bära upp samhället i morgon. Unga står för en stor och positiv kraft i vårt samhälle. De är kreativa och ser nya lösningar. Att ingjuta hopp och framtidstro i dagens unga generation är en framtidsinvestering. I dag står vi inför en enorm utmaning.

Arbetslösheten bland unga biter sig fast och har vuxit snabbare i Sverige än i många andra EU-länder. Oroväckande få har tagit sig ut på arbetsmarknaden eller vidare till utbildning. Att inte efterfrågas på arbetsmarknaden och inte klara sin egen försörjning innebär att det blir svårt att skaffa egen bostad och bilda familj. Det blir helt enkelt omöjligt att få en bra start på vuxenlivet.

Regeringen har identifierat ungdomsarbetslösheten som en av de stora utmaningarna i landet och därför presenterat flertal åtgärder för att få fler unga i jobb eller utbildning.

Att skapa möjligheter och en ljusare framtidsbild för dagens unga generation är en nyckel för att klara framtidens utmaningar.

Försämringar av villkor och löner löser inte arbetslösheten

Ungdomar är den grupp som redan har lägre löner och mer otrygga arbetsvillkor än alla andra grupper. Sedan den borgerliga regeringen förlängde möjligheterna till tidsbegränsade anställningar har anställningsförhållandena försämrats och gjort att andelen unga med visstidsanställningar ökat dramatiskt. Unga med otrygga anställningsformer har exempelvis svårt att få eget boende och vågar inte bilda familj. Vi vill se det motsatta, att heltider och tillsvidareanställningar också ska vara den normala anställningsformen för unga.

TCO har tidigare granskat om påståendet att LAS är ett hinder för unga stämmer genom att beräkna hur stor andel av de arbetslösa ungdomarna som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Resultatet visar att LAS, tvärt emot vad som hävdas i debatten, endast har en marginell betydelse för ungdomsarbetslösheten. 97,5 procent av de arbetslösa ungdomarna har aldrig befunnit sig i en situation där turordningsregler ens teoretiskt kan ha påverkat deras arbetslöshet.

Snarare är utvecklingen den motsatta: unga i dag har i högre utsträckning otrygga anställningar som till exempel projektanställningar och tidsbegränsade vikariat som enkelt avslutas av arbetsgivaren utan varsel eller förhandlingar.

Unga utan skydd

Sverige har i dag, jämfört med andra länder, en hög andel unga medlemmar i fackföreningar. När man är ny i arbetslivet är risken stor att man blir utnyttjad och till exempel får fel lön, det visar inte minst LO:s satsning på jourtelefon för ungdomar. Med anledning av i motionen tidigare nämnda förhållanden för unga på arbetsmarknaden gällande anställningstrygghet och tillfälliga anställningar är behovet av ett fackföreningsmedlemskap och ett medlemskap i a-kassan av största vikt även för ungdomar.

Höga avgifter och tuffare inträdesvillkor drabbar unga särskilt hårt. Låga löner, deltider och otrygga anställningar gör att många inte kommer in i a-kassan eller att man tvingas välja bort den. För dem som trots allt är med och betalar lika mycket som alla andra gäller andra och sämre regler. Unga får snabbare avtrappning och lägre ersättningsnivåer än övriga i försäkringen. Vi anser att det är oanständigt och oacceptabelt.

.

Roza Güclü Hedin (S)

 

Anna Wallentheim (S)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Emilia Töyrä (S)

Ida Karkiainen (S)

Lawen Redar (S)

Sara Karlsson (S)

Veronica Lindholm (S)

Adnan Dibrani (S)

Anna Wallén (S)

Elin Lundgren (S)

Erik Ezelius (S)

Johan Büser (S)

Johanna Haraldsson (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Teresa Carvalho (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)