Behållande av det nuvarande nämndemannasystemet

Motion 2014/15:2174 av Börje Vestlund m.fl. (S)

av Börje Vestlund m.fl. (S)

 

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla det nuvarande nämndemannasystemet.

Motivering

Den tidigare regeringen tillsatte en enmansutredare med uppdrag att föreslå breddad rekrytering och kvalificerad medverkan vid våra olika domstolar. Hittills har nämndemännen föreslagits av våra politiska partier, som har haft det stora ansvaret att föreslå personer som är kloka och omdömesgilla för de viktiga uppdragen.

Genom att de politiska partierna utser nämndemännen får vi personer med aktivt samhällsintresse som vill medverka till att skapa ett bättre samhälle. Många av nämndemännen har genom sina yrken fått kunskaper och erfarenheter som är till nytta i nämndemannauppdraget.

”Medborgarnas rätt till deltagande i rättsprocessen är en fundamental princip i varje demokratiskt samhälle” fastslogs av Vivianne Reding, EU:s kommissionär i rättsfrågor vid en ceremoni i Europaparlamentet den 11 maj 2012 i samband med att en deklaration om lekmannadomare undertecknades av 14 EU-länder, däribland Sverige.

Den tidigare regeringens enmansutredare vill kraftigt minska nämndemännens deltagande i flera viktiga funktioner, kraftigt minska det totala antalet samt föreslår att hälften av nämndemännen ska tillsättas utanför de politiska partierna, utan att i detalj nämna hur detta ska kunna ske på ett enkelt och betryggande sätt.

.

Börje Vestlund (S)

 

Emanuel Öz (S)

Teres Lindberg (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)