Ökad dagersättning för asylsökande

Motion 2014/15:2172 av Shadiye Heydari och Gunilla Carlsson (S)

av Shadiye Heydari och Gunilla Carlsson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över dagersättningen för asylsökande.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att justera dagsersättningen för asylsökande så att nivån motsvarar dagens levnadsnivå och ligger i paritet med försörjningsstödet.

Motivering

En ensamstående vuxen asylsökande får idag en dagsersättning på 71 kronor per dag. En summa som ska täcka mat, kläder, sjukvård, medicin, hygienartiklar och fritidsaktiviteter. Delar personen hushåll med någon annan, oavsett hur förhållandet ser ut, minskar ersättningen med 10 kronor. För asylsökande som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden där mat tillhandahålles är ersättningen så låg som 24 kronor per dag. Barn upp till tre år får 37 kronor, barn mellan fyra och tio år får 43 kronor och äldre barn skall klara sig på 50 kronor per dag. Vidare halveras ersättningen från och med det tredje barnet.

Dagsersättningen är betydligt lägre än riksnormen för försörjningsstöd och har dessutom inte förändrats på över 18 år. Den har inte ens inflationsjusterats. Det är orealistiskt att människor ska kunna klara sig på så små summor utifrån den allmänna prisnivån i Sverige idag. Den låga ersättningen riskerar också att asylsökande, barn som vuxna, utnyttjas under misärliknande förhållanden på den svenska arbetsmarknaden.

.

Shadiye Heydari (S)

Gunilla Carlsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)