En sjyst arbetsmarknadspolitik

Motion 2014/15:2171 av Veronica Lindholm och Katarina Köhler (S)

av Veronica Lindholm och Katarina Köhler (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Arbetsförmedlingens uppdrag bör ses över och tydligt kopplas till matchning på arbetsmarknaden.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja taket i a-kassan.

Motivering

För att a-kassan skall kunna tillgodose försäkringstagarens behov måste taket höjas. Regeringen har tidigare aviserat att taket ska höjas, så att fler kan få de tilltänkta 80 procenten av sin tidigare lön i a-kasseersättning. Höjningen är bra, men vi ser betydelsen av att ambitionen på sikt är ännu högre ställd målsättning.  Detta för att den som blivit arbetslös inte ska behöva sälja hus och hem samtidigt som hen är arbetssökande. Ett starkt trygghetssystem gör både individen och samhället mindre sårbart. På sikt vill vi se en nivå i taket där större andel av löntagarna får en bättre a-kasseersättning. 

Men arbetslösa ska inte tvingas gå på a-kassa. Arbetsförmedlingens uppdrag är idag felprioriterat. Allt för mycket tid läggs på att kontrollera den arbetslöses förehavanden istället för att lotsa densamme in på arbetsmarknaden igen.

Ensidig kontroll av de arbetslösa leder inte till jobb. Arbetsförmedlingens uppdrag måste tydliggöras så att fokus ligger på att matcha den arbetslöse till arbete eller studier.

.

Veronica Lindholm (S)

Katarina Köhler (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)