Gemensamt mål för fattigdomsbekämpning inom EU

Motion 2014/15:2158 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att en gemensam målsättning tas fram inom EU om att ingen människa ska behöva tigga för mat och husrum.

Motivering

På gator och torg möter vi utsatta människor. De har lämnat sina hemländer i hopp om en bättre framtid, men hamnar som tiggare i förnedrande situationer. Vi ser det i våra storstäder men också i köpcentrum på landsbygden eller i mindre orter. En del ropar på förbud och tror att det kan förändra situationen; andra försöker se den sociala dimensionen och många, både enskilda och organisationer, gör också stora frivilligt engagerade insatser för att akut hjälpa de utsatta. Långsiktigt är en socialt hållbar politik med fokus riktad mot fler jobb, jämlikhet och alla människors lika värde det som kan komma tillrätta med problematiken. För detta krävs en samsyn inom EU. Öppna gränser är självklart en stor tillgång och skapar många möjligheter i ett demokratiskt Europa. Det kräver samtidigt att den sociala sammanhållningen på olika sätt kan stärkas och utvecklas.

 

En gemensam målsättning och samsyn för att inom EU komma tillrätta med en utbredd fattigdom som tvingar människor till förnedrande tiggeri behöver tas fram. Här kan Sverige i samarbete med andra ta viktiga steg på vägen.

.

Per-Arne Håkansson (S)

 

Anna Wallentheim (S)

Annelie Karlsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)