En it-baserad arbetsmarknadspolitik för jobb och tillväxt

Motion 2014/15:2157 av Monica Green (S)

av Monica Green (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en it-baserad arbetsmarknadspolitik.

Motivering

En viktig anledning till att Sverige i dag har problem med hög arbetslöshet är att Sverige inte har investerat i framtiden.

Full sysselsättning är Socialdemokraternas övergripande politiska prioritering. För att nå det målet behövs snabbt bredband i hela landet. Men det räcker inte, även arbetsmarknadspolitiken behöver anpassas till den samhällsomdanande kraft som digitaliseringen innebär.

It är såväl en bransch i sig – med företag som är specialiserade på it-baserade varor och tjänster – som en typ av teknik som används av i stort sett alla företag och branscher.

Universitet och högskolor bör ha anställda kompetensförmedlare med god kunskap om utvecklingen inom it-sektorn. En viktig uppgift för kompetensförmedlarna är att matcha kompetens hos studenterna med behoven hos företagen, och att se till att fler studenter kan hitta relevanta jobb bredvid studierna.

Vi bör investera i bristyrkesutbildningar i nära samverkan med it-företag och andra arbetsgivare. Kvalificerade yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar är av stor vikt för att arbetsgivare ska hitta rätt personal och en väg för den enskilde till jobb. Arbetsgivarnas efterfrågan och kompetenskrav måste sättas i centrum och Arbetsförmedlingens kontakter med it-företagen intensifieras. Arbetsförmedlingen ska vara en matchningsspecialist med god kunskap och kännedom om behoven i sektorer som den it-baserade, där efterfrågan är hög. Det är också viktigt att satsa på bättre studie- och yrkesvägledning för att tidigt väcka intresse för it och jobb inom den it-baserade sektorn.

.

Monica Green (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)