Barnen i Palestina

Motion 2014/15:2146 av Monica Green m.fl. (S)

av Monica Green m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barnen i Palestina.

Motivering

Gaza är sönderbombat och det är än mer omöjligt att leva på den lilla landremsan än före det senaste kriget. För barnen är det förödande att växa upp i spillror av bostäder och skolor. Tyvärr har konflikten mellan Israel och Palestina som pågått i mer 50 år lett till fattigdom, hopplöshet, svält och död. På Gaza och Västbanken lever över 500 000 ungdomar mellan 13 och 18 år.

Vart tionde palestinskt barn lider av rakitis, engelska sjukan, orsakad av näringsfattig mat, 50 procent av barnen i Palestina lider av anemi och 75 procent av barnen under fem år har brist på A-vitamin.

Över hälften av familjerna lever i fattigdom i hela området. I Gaza har fattigdomen ökat dramatiskt och det skadar barnen på många sätt och kriget sommaren 2014 gjorde saken etter värre.

Palestinska barn arbetar för att hjälpa sina föräldrar i stället för att gå i skolan.

Den mur eller barriär som till största delen byggs på palestinsk mark hindrar människor att ta sig till sina jobb, hindrar barn att gå till skolan, hindrar mattransporter. Kvinnor föder barn vid så kallade vägkontroller eller checkpoints, och sjuka hindras att ta sig till sjukhuset.

Palestinska barn passerar gränsen till Israel för att arbeta på soptippar för återvinning av glas och metall. Mer än hälften av de palestinska barn som arbetar i Israel eller Palestina infinner sig aldrig i skolan.

Unicef hävdar att vägkontrollerna, muren och soldaterna hindrar vårdpersonalen och patienterna att ta sig till de hälsocentraler som finns i de ockuperade palestinska områdena.

Flera hundra palestinska barn har dödats i de ockuperade områdena och mer än 20 000 palestinska barn har skadats, många har fått kroniska sjukdomar till följd av sina skador.

Många palestinska barn har anhållits av den israeliska armén. Israel fortsätter att döma dem i militära domstolar, barnen får ingen advokat, erkännande av brott görs genom utfrågning och tortyr och försök görs att värva dem som medarbetare i israelisk säkerhetstjänst. Dessa handlingar strider mot FN:s barnkonvention, artikel 40 från 1989, som Israel har skrivit under.

.

Monica Green (S)

 

Lawen Redar (S)

Veronica Lindholm (S)

Åsa Westlund (S)

Hillevi Larsson (S)

Carina Ohlsson (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Isak From (S)

Arhe Hamednaca (S)

Matilda Ernkrans (S)

Kerstin Nilsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)