Strategi för it i skolan och nationell strategi för it-baserad högre utbildning

Motion 2014/15:2145 av Monica Green (S)

av Monica Green (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om it i skolan och it-baserad högre utbildning.

Motivering

Vi ser ett växande behov av kompetens inom en framtidsbransch, samtidigt som skola och högskola inte räcker till för att utrusta människor med den kompetens som behövs och efterfrågas.  Sverige behöver it-kompetens såväl på bredden som i spetsen och vi har förutsättningar för att erbjuda det i vårt utbildningssystem. 

Det behövs investeringar i it-kunskaper och it-användande under hela utbildningen, från förskola och grundskola till högskola.

Alla elever borde få tillgång till it-baserade verktyg och möjlighet att använda it i skolan. Det är en självklar del av samhället idag och i det samhälle barnen kommer att växa upp i. Med genomtänkt pedagogik och med fokus på lärandet kan it vara ett verktyg för undervisningen.

Att behärska livet på nätet är en ny livskompetens som elever i alla skolor behöver få lära sig. Skolor som inte ger alla elever tillräckliga digitala verktyg och kunskap i hur de används bidrar till en växande digital klyfta. Då blir det elever från hem med studiebakgrund som gynnas framför andra elever.

De kunskaper och redskap som skolan tillhandahåller är viktig för att öka alla barns möjligheter att förverkliga sina drömmar i livet.

Att bekanta sig med och lära sig hantera it:s hårdvara borde vara lika självklart och integrerat i den dagliga undervisningen som det idag är att alla barn idag får tillgång till skolböcker.

En stor utmaning idag och i framtiden ligger i att öka användningen av it i undervisningen. Fortfarande använder för få skolbarn internet.

Skolverket har dragit slutsatsen att det råder bristande kompetensutveckling för att integrera tekniken i undervisningen. Lärare skulle exempelvis kunna erbjudas möjligheten till löpande kompetensutveckling gällande it-användning i undervisningen.

I en sammanhållen skola finns det möjligheter för lärare och elever att ta del av goda exempel och bra metoderna för lärande. Det finns behov av att skapa förutsättningar för, och metodiskt följa upp, integreringen av it i undervisningen i alla skolor i Sverige.

Genom ett nära samarbete med lokala företag, högskolan och universiteten kan innehållet i utbildningar anpassas så att det passar arbetsmarknadens framtida behov.

Arbetsförmedlingen förutspår en ihållande och bred brist på it-specialister åtminstone på tio års sikt. Teknikutvecklingen och de möjligheter den för med sig gör att fler kan gå till jobbet, ta ansvar och känna sig trygga och starka.

Högskoleutbildningen borde anpassas efter behoven och fler unga än idag borde stimuleras att välja de yrken som efterfrågas genom en bra studie- och yrkesvägledning.

Genom nätbaserade kurser kan utbildningen göras också tillgänglig för flera högskolestudenter än idag, såväl utanför Sveriges gränser som i orter inom landet på långt avstånd från lärosäten.

 

.

Monica Green (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)