Införande av järnvägsobligationer

Motion 2014/15:2138 av Per Klarberg m.fl. (SD)

av Per Klarberg m.fl. (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att delvis finansiera de stora investeringar och det underhåll som behövs inom järnvägen med järnvägsobligationer.

Motivering

Järnvägsunderhållet är idag katastrofalt eftersatt. Nya järnvägssatsningar/linjer står högt upp på allas önskelista. Vi pratar om ett behov på 100-talet miljarder kronor.

 

All investering i järnväg är lönsam, miljömässigt, samhällsekonomiskt, samt med en avskrivning på över 50 år.

 

Finansiering kan ske med järnvägsobligationer, som skulle ge en säkrare avkastning för t.ex pensionsfonder och privatpersoner än vad man har idag.

.

Per Klarberg (SD)

 

Jimmy Ståhl (SD)

Nina Kain (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)